برداشت از آخرین مزرعه ICM محصول برنج سالم در محمودآباد

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد از برداشت آخرین مزرعه ICM مدیریت تلفیقی محصول سالم برنج در این شهرستان خبر داد.

به گزارش حرف آنلاین ؛ محمد هادی‌زاده با اشاره به اینکه بیشترین دغدغه‌ها در تولید برنج در کشت اول و دوم برای کشاورزان ضمن داشتن مشکلات در همه مراحل کاشت، داشت و برداشت، مبارزه با آفات به‌ویژه کرم ساقه خوار برنج است اظهار کرد: زیرا برای مبارزه با این آفت چندین بار از آفتکش‌های شیمیایی استفاده می‌کنند و موجب آلودگی محیط زیست و محصولات ناسالم و در نهایت افزایش هزینه تولید خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد با اشاره به اینکه کشاورزان در مبارزه با آفت ساقه خوار برنج در نشاء مجدد با دوچندان مشکل روبرو خواهند شد، افزود: زیرا جمعیت آفت ساقه خوار به جهت تداخل نسل به حالت تصاعدی درآمده و برای مبارزه شیمیایی متحمل هزینه زیادی خواهند شد.

این مسئول به کشاورزان توصیه کرد، تا با استفاده از روش‌های نوین تولید محصولات سالم در غالب طرح ICM (مدیریت تلفیقی محصولات سالم ) می‌توان با استفاده از روشهای مبارزه زراعی، توری گذاشتن روی خزانه نشاء مجدد، پرورش خزانه در سالن‌های گلخانه، انتقال نشاءهای سالم و بدون آلودگی را در زمین اصلی داشته و با شکار پروانه‌های ساقه خوار قبل از تخم‌ریزی با استفاده از تله‌های دلتا، فرمونی و همچنین تله‌های فرولایت، نوری و سیر روش می‌توان خسارت را به حداقل رساند.

هادی‌زاده تصریح کرد: با بکارگیری از مدیریت تلفیقی برنج سالم با اجرای موارد ذکر شده همراه با استفاده از روش مبارزه مکانیکی و مبارزه بیولوژیکی (زنبور تریکوگراما )، می‌توان میزان خسارت‌ناشی از آفت ساقه خوار برنج را تا حد زیر آستانه زیان اقتصادی رسانده و دیگر نیاز به مبارزه شیمیایی نباشد.

وی همچنین راهنمایی‌های لازم را در خصوص بیماری قارچی بلاست برنج و نحوه مبارزه با آن را با رعایت ضدعفونی بذر و دیگر نکات بهداشتی و متحمل بودن ارقام انتخابی بذر و با استفاده از سموم کم خطر با دوره کارنس سه روزه ( کانگ می ) را ارائه نمودند.

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد افزود: امسال پنج هکتار از شالیزارهای این شهرستان به صورت پایلوت در کشت اول سطح دو هکتار در نشاء مجدد اجرا شد و تولید برنج سالم بدون استفاده از آفتکش‌های شیمیایی صورت گرفته است.

هادی‌زاده تصریح کرد: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد در اجرای صحیح و به موقع روش مدیریت تلفیقی، ضمن تولید محصول اقتصادی با سطح سلامت بالاتر و بدون استفاده از آفت‌کش های شیمیایی، می‌توان به افزایش تنوع زیستی و حفظ زیست بوم شالیزار نیز کمک کرد.