شهردار بابلسر مطرح کرد:

ساماندهی و سازماندهی رودخانه بابلرود در اولویت کاری شهرداری بابلسر

حرف آنلاین : شهردار بابلسر گفت :مطالبه‌ی به حق و چندین ساله‌ی شهروندان مبنی بر ساماندهی و سازماندهی رودخانه بابلرود به عنوان یکی از ظرفیت‌ها و جاذبه‌های مهم شهر همچنان در دستور و الویت اول کاری شهرداری بابلسر قرار دارد .

مجید صیادیان با حضور در خیابان فلسطین بر نحوه و روند لایروبی رودخانه بابلرود نظارت کرد.

وی همچنین بیان کرد : لایروبی ضلع جنوبی و دهنه رودخانه بابلرود به پایان رسیده است و اکنون در حال بررسی لایروبی رودخانه میانی بابلرود میباشیم .

شهردار بابلسر ضمن تاکید بر اینکه روند لایروبی متوقف نشده است و شهروندان نسبت به لایروبی صبوری کنند گفت : به دلیل وجود فصل گرما عمق رودخانه بسیار کاهش پیدا کرده و رفت و آمد بارج را با مشکل مواجه کرده است که پس بررسی بزودی لایروبی قسمت میانی آغاز خواهد شد .

.