انعقاد تفاهم نامه فني و حرفه اي مازندران با صندوق کارآفرینی امید

مدير كل آموزش فني و حرفه اي مازندران از انعقاد تفاهم نامه با صندوق کارآفرینی امید خبر داد.

به گزارش حرف آنلاین، سید حسین درویشی مدير كل آموزش فني و حرفه اي مازندران درباره این تفاهم نامه گفت: این تفاهم نامه در راستای توانمندی ها و افزایش دانش شاغلین صورت گرفت.

وی افزایش صلاحیت حرفه ای و مهارتی شاغلین را یکی ازبندهای این تفاهم نامه اعلام کرد و اظهار داشت: فنی و حرفه ای مازندران تلاش می کند تا با استفاده از ظرفیت این تفاهم نامه، عملکرد شغلی افراد جویای کار و تسهیلات را افزایش دهد.

درویشی با اشاره به اینکه تفاهم نامه دارای 9 ماده و 24 بند است، تصریح کرد: ترویج فرهنگ مهارت آموزی، افزایش کیفیت و سطح علمی و مهارتی کارکنان صندوق کارآفرینی امید مازندران از اهداف دیگر این تفاهم نامه است.

به گفته وی، اداره کل آموزش و فنی و حرفه مازندران در قالب این تفاهم نامه برای کارکنان این صندوق دوره آموزشی برمبنای استانداردهای موجود مهارتی برگزار خواهد کرد و همچنین خانواده کارکنان نیز از تخفیف 50درصدی آموزشگاه های فنی و حرفه ای برخوردار خواهند شد.