انعقاد تفاهم نامه سه جانبه مشترک اداره كل آموزش فنی و حرفه اي مازندران با شرکت گاز مازندران و گروه صنعتی سانا

با هدف توسعه مهارت ها و توانمند سازی پرسنل، تفاهم نامه سه جانبه همکاری مشترک بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران، شرکت گاز استان مازندران و گروه صنعتی سانا عایق منعقد شد.

به گزارش حرف آنلاین؛ در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر توجه به مباحث آموزش و ارتقاء مهارت کارگران و کارکنان، همچنین در راستای راهبردهای و سیاست های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، شرکت گاز استان مازندران و گروه صنعتی سانا عایق برای توانمند سازی نیروهای تحت پوشش خود ازطریق آموزش های مهارتی و نیزتوسعه مشارکت با بخش های عمومی و دولتی به منظور هم افزایی در استفاده از توانمندی ها و امکانات میان دستگاهی، تفاهم نامه همكاري آموزشی با اداره كل آموزش فني و حرفه اي مازندران برای مدت یکسال منعقد نمودند.

این تفاهم نامه دارای 10 ماده و 21 بند بوده که با توافق طرفین به امضاء رسید، و اهدافی همچون توسعه مهارت‌ها، توانمند سازی پرسنل ، با آموزش های مهارتی براساس استانداردهای رایج کشور در خصوص نصب عایق های فوم الا ستومری K-FLEX و آموزش شغلی مورد تایید طرفین و استفاده از ظرفیت های طرفین جهت برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای مطابق با معیارهای مورد تایید طرفین می باشد را دنبال می کند.

از جمله تعهدات اداره كل آموزش فني و حرفه اي در اين تفاهم نامه، طراحی، برنامه ریزی، اجرا، نظارت،مشاوره، ارزشیابی و صدور گواهینامه قبول شدگان در آزمون پایان دوره آموزشی براساس استانداردها و چهارچوب های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و شرکت سانا عایق می باشد.