انجام پروژه گازرسانی روستاهای سوادکوه با اعتباری بالغ بر 360 میلیارد تومان

مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت : پروژه گازرسانی به روستاهای کوهستانی سوادکوه با 360 میلیارد تومان اعتبار انجام شد.

به گزارش حرف آنلاین ؛ دکتر رستمی مایلی با بیان اینکه  عملیات گازرسانی به روستاهای دو دهستان ولوپی و راستوپی شهرستان سوادکوه شامل 25 روستا در حال انجام است، افزود: عملیات اجرایی گازرسانی به ارتفاعات شهرستان سوادکوه در چند محور و در قالب چند پیمان صورت می‌گیرد.

وی یکی از محورهای گازرسانی به نقاط کوهستانی سوادکوه را فاز اول محور طالع رودبار ورسک سوادکوه با پیشرفت فیزیکی 94 درصد اعلام کرد و اظهار کرد : پروژه خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاهای آلبن ، اسدآباد ، شیخ دهک ، دهخدا، سیمت ، دوآب و … در این محور قرار دارد که ساخت ، نصب و راه‌اندازی یک ایستگاه به ظرفیت TBS10000 متر مکعب در روستای دوآب نیز در طرح وجود دارد.

به گفته وی، فاز دوم و سوم گاز رسانی در محور اصلی طالع رودبار سوادکوه شامل خط تغذیه شبکه توزیع گاز روستاهای سفید ال گله ،زال دره ، ارفعده ، پل پا ، سرخ آباد و مجموعه روستاهای گرزین‌خیل و اوریم رودبار ، اوریم ،شروکچال ، سله بن و ورسک را شامل می‌شود که 46 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران درباره گازرسانی در محور منطقه ولوپی نیز گفت: باقیمانده خط تغذیه شبکه توزیع، ساخت و نصب سه مورد ایستگاه تقلیل فشار TBS کابینتی به ظرفیت 2500 مترمکعب به ۱۷ روستا شامل روستاهای گل نهره، دراسله، واله، چناربن و … منطقه ولوپی می‌شود که 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.