انتقاد فرماندار تنکابن از روند طولانی پاسخگویی ادارات به مردم

فرماندار تنکابن از روند طولانی ادارات در پاسخ به مکاتبات مردم انتقاد کرد.

به گزارش حرف آنلاین، مظاهر معافی فرماندار تنکابن با اشاره به اینکه برگزاری جلسات شورای اداری بمنظور شور و مشورت در مسیر اداری و پیگیری مطالبات مردمی است، اظهار داشت: مدیران محل رجوع مردم هستند و پاسخ مردم باید در اسرع وقت داده شود.

وی با طرح این سوال که چرا باید یک مکاتبه‌ای چهار ماه در میان ادارات شهرستان بچرخد،تصریح کرد: مدیران با دغدغه های مردم سرو کار داشته و محل رجوع مطالبات مردمی هستند لذا مردم خواسته هایی دارند که نیازمند همراهی و همکاری است و وظیفه ماست که در حد توان در برآوردن خواسته های بحق مردمی تلاش نمائیم.

معافی در ادامه به انفعال  برخی ادارات اشاره کرد و افزود: برخی ادارات و دستگاههای اجرایی بصورت انفعالی عمل می نمایند که لازم است فعال شوند، پیگیری امور حوزه فعالیت بر عهده مدیریت ادارات است.

وی تاکید کرد که در مسیر خدمتگزاری به مردم ، تعامل و مشورت مورد توجه باشد اما از باند بازی دوری گزینید و با خدا معامله کنید.

فرمانداری تنکابن در ادامه با اشاره به حضور میدانی و بررسی مشکلات مردمی، بیان داشت: بنا داریم در متن روستاها حضور میدانی فعال تری داشته و مشکلات مردمی را بطور بلاواسطه پیگیر و مدیران باید پاسخگو باشند.

معافی در ادامه به بخش جدید التاسیس بخش کوهستان اشاره و تصریح کرد: بخش کوهستان از پتانسیل و ظرفیت منحصر به فردی برخوردار است.

وی بااشاره به اینکه بخشدار بعنوان نماینده عالی دولت در بخش  پیگیری مطالبات مردمی باشد، اظهار داشت: توسعه ، رشد و تعالی روستا از سیاست های ابلاغی دولت و  یکی از وظایف مهم بخشدار بوده، ادارات نیز لازم است نهایت همکاری در مسیر توسعه روستایی را داشته باشند.