ویدئو | استاندار مازندران: مدیر غلط می‌کند که جلوی مصوبه ستاد تسهیل را می گیرد

استاندار مازندران در واکنش به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی که برخی مدیران مصوبات را اجرا نمی کنند گفت: مدیر غلط می کند که مصوبه رسمی ستاد تسهیل را اجرایی نکند.