استاندار مازندران در دسترس نیست!

حرف آنلاین: برای هر فردی ممکن است پیش بیاید که برای حل مشکل اداری  یا غیر اداری که پیچیده شده، برای دیدار با استاندار تلاش کند.

ملاقات مردمی روزهای سه‌شنبه و ملاقات عمومی در شهرستان‌ها دسترسی اقشار مختلف مردم به استاندار مازندران به عنوان نماینده عالی دولت در استان را تسهیل می کرد؛ اما  از زمان شروع به‌کار سیدمحمودحسینی‌پور در مقام استاندار مازندران، فقط دو بار ملاقات مردمی برگزار کرده است. یکی 30 ام آذر 1400 در نوشهر و دیگری هشتم  دی ماه 1400 در شهرستان تنکابن بود. از ملاقات مردمی روزهای سه‌شنبه نیز خبری نیست.

بازدید سرزده از ادارات خدمات رسان و حضور در سامانه ۱۱۱ یکی‌ از روش‌های مرسوم جهت ارتباط تلفنی با مردم بوده که حسینی‌پور نیز در چند مرحله انجام داده است. استاندار دولت سیزدهم سفرهای محرومیت‌زدایی به همراهی حدود ۵۰ مدیرکل نیز دارد، که در مازندران سابقه نداشته اما از دیدار چهره به‌چهره با مردم و بررسی مشکلات آنان خبری نیست.

به گزارش حرف آنلاین، شکی در تلاش‌های شبانه روزی گسترده آقای استاندار جهت پیشرفت استان نیست اما دسترسی مردم به نماینده دولت مردمی آقای رئیسی، موضوعی نیست که به همین راحتی از کنار آن گذشت.

حسینی پور از معدود استانداران مازندران است که عدم دسترسی حتی تلفنی به ایشان نیز به تریبون نماز جمعه‌ها کشیده شده، امکان ملاقات حضوری که بماند. تقریبا وضعیت نحوه ملاقات و دسترسی به نماینده دولت در مازندران چه از سوی مردم عادی و غیرعادی! مشخص است،  سخت و شاید غیرممکن.

به نظر می رسد استاندار مازندران باید تغییرات اساسی در دفتر خود ایجاد کند تا روند فعلی دسترسی مردم به ایشان بهبود یابد.