دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور تاکید کرد؛

ارتقای امید اجتماعی؛ نیازمند اعتماد مردم به دولت

حرف آنلاین: دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفته که مهمترین چالش مردم در حال حاضر تورم بعد از ایجاد گرانی و در نتیجه ایجاد فقر است و اعتماد مردم به دولت ارتقای امید اجتماعی را در پی خواهد داشت.

سیدمجید امامی در سفر به مازندران و نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن کنفرانس فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار شد، با بیان اینکه مهمترین نکته در ارتقای امید اجتماعی اعتماد مردم به دولت برای حل بحران‌های کشور است، خاطرنشان کرد: دولت در حال حاضر با اعمال سیاست شفاف‌سازی اقتصادی دست به یک جراحی اقتصادی زده و گرانی‌هایی به‌وجود آمده که می‌طلبد رسانه‌ها باید با کسب اطلاع دقیق ایجاد شفافیت کنند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور خاطرنشان کرد که وضعیت نشاط اجتماعی تا قبل انتخابات اسفبار بود بعد از روی کار آمدن دولت جدید بهبود ایجاد شده است.

این مسئول عنوان کرد که دولت با تعصب روی عدم افزایش قیمت‌ها روی ۱۵ تا ۲۵ درصد ایستاده است و در حال تلاش است، امنیت غذایی و ذخیره‌های غذایی را به شوخی نگرفته است.

وی با بیان اینکه با صبر این دوره را پشت سر گذاشت و به اغنای افکار مردم کمک کرد، خاطرنشان کرد که در بحث یارانه پاسخ معترضین در حال انجام است، در این شرایط باید به سمت کنترل دولت‌ها رفت اینجاست که نقش رسانه به‌معنای واقعی تبیین می‌شود.

امامی در پاسخ به چگونگی پاسخ به مردمی که صف‌های طولانی نان را تشکیل داده‌اند، گفت که اینکه مردم نگران گرانی هستند یک موضوع است و اینکه ما ۴ الی ۷ برابر کشورهای دنیا دورریز نان داریم موضوعی دیگر، احتکار خانگی نان مشکلی را حل نمیکند، مسئله دوراندیشی است و دولت قطعا به فکر رفاه مردم است، عبور از این شرایط سخت نوید روزهای خوبی را می‌دهد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در بخش دیگری از سخنانش گفت که ماجرای فرهنگ عفاف و حجاب در کشور قصه پرغصه‌ای است که در آن افراط و تفریط زیاد است، از طرفی البسه و پوشاک باحجاب گران شده که دولت در این راستا سیاست‌هایی را درنظر گرفته است‌.

امامی با اشاره به عزم جدی برای مقابله با هنجارشکنان این حوزه تاکید کرد که ما در کارگروه حجاب و عفاف وظیفه داریم سنت‌ها و فرهنگ مد و لباس را احیا کنیم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه سبک زندگی اصیل ما سبک زندگی عفیفانه‌ای است که اکثریت مطلق به آن اعتقاد دارند، اعلام کرد که بیش از ۷۵ درصد مردم قائل به این هستند که شاخصه‌های عفاف را دارند اما کمتر رعایت می‌کنند.

این مسئول تاکید کرد که باید با حمایت و اعمال سیاست‌های درست لباس ارزان در دسترس مردم، با رایگان کردن و ارزان کردن سکوی فروش با کمک اصناف صورت گرفته و شبکه بانکی با استفاده از چرخه مالی به تولیدکنندگان از طریق کار‌ت های ویژه لباس میدان بدهد.

وی با تاکید بر اینکه باید آثار سوبرهنگی پوششی بر امنیت خانواده و تربیت فرزندان تبیین و از میان برداشته شود، تصریح کرد: ریشه‌های فساد سیستماتیک در کشور وجود داشته و دارد که باید خشکانده شود.