آقای نوبخت؛ لطفا توجیه مان کنید!

حرف آنلاین: محرم ماه سینه زنی و نوحه سرایی صرف نیست بلکه محرم ماه بصیرت افزایی و معرفت اندیشی هست. اگر دو عنصر مهم و اساسی بصیرت و معرفت از محرم گرفته شود قطعا عاشورا تکرار خواهد شد.

آنچه که به عزاداری محرم، سیقل حسینی می دهد دو بال معرفت و بصیرت هست. محرم فقط کوفتن بر سینه نیست. سینه زنی زمانی ارزشمند و ارجمند هست که سینه زن را با روح متعالی حماسه جاودان عاشورا آشنا سازد. در چنین شرایطی هست که انسان جلای حسینی خواهد گرفت.

نقش مادحین بزرگوار و وعاظ گرانقدر در ایجاد بصیرت و معرفت حسینی در ایام محرم، نقشی بی بدیل هست که اگر در چیدمان نفرات مدنظر دقت نشود قطعا هدف غایی و متعالی بدست نخواهد آمد.

در میان انواع و اقسام اطلاعیه های محرم، اطلاعیه فرماندار مرکز استان محل تامل هست. این محل تامل از آنجا ناشی می شود که باید پرسیده شود چگونه فردی که با اظهاراتش سبب خوشحالی معاندان را فراهم آورد اکنون در سبد انتخاب و دعوت! فرزند شهید برای سخنرانی در جلسه معرفت افزایی محرم می نشیند؟!

کیست که از شنیدن آن اظهارات دل نگران و دل غمگین نشد؟! براستی چگونه می توان این تناقص را در خود حل کرد که فرمانداری مرکز استان، میزبان کسی باشد که او چنان مطالبی را در مذمت حکومتی که خارچشم شیاطین و یزیدیان زمان هست بیان کرده است؟!

اگر جناب فرماندار پاسخ درخوری دارد که به پدر شهیدش بابت چنین حرکت دور از انتظار دهد لطفا شفاف بگوید تا همه بدانند. واقعا چگونه می شود که این دعوت عجیب! در دولت قبل انجام نمی شود اما در دولت انقلابی فعلی آنهم توسط یک فرزند شهید بعمل می آید؟!