آزاد شدن بیش از 4 هزار متر مربع اراضی ملی نکا

۴ هزار و ۲۸۵ متر مربع از اراضی ملی نکا آزاد شد.

به گزارش حرف آنلاین ؛ در راستای مبارزه قاطعانه با زمین خواری و تصرف اراضی ملی توسط سودجویان اجرای دو فقره تبصره ذیل ماده ۵۵ انجام گرفت و عرصه تصرفی به مساحت ۴۲۸۵ متر مربع واقع در روستای ارم از ید متصرفان خارج شد.

بر اساس این گزارش این آزادسازی نیرو‌های حفاظت واحد سرجنگلبانی استخرپشت انجام گرفت.

هموطنان گرامی می‌توانند در صورت مشاهده وقوع هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی از قبیل قطع و حمل چوب آلات جنگلی، برداشت و حمل گیاهان مرتعی، برداشت و حمل محمولات فرعی جنگلی (چلم، خزه، سرخس و…) تصرف و تخریب اراضی ملی و حریق در عرصه‌های جنگلی و مرتعی را با شماره‌های ۲۴ ساعته امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ و ۱۳۹ در میان بگذارند.