آبیاری تناوبی در 17 هزار هکتار شالیزار محمودآباد

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد از آبیاری تناوبی در 17 هزار و 545 هکتار اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد.

به گزارش حرف آنلاین ؛ محمد هادی‌زاده با اشاره به اینکه 17 هزار و 545 هکتار اراضی زراعی شهرستان محمودآباد به کشت برنج اختصاص یافت، گفت: وضعیت سبز مزارع شالیزاری این شهرستان مطلوب است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد از خوشه دهی ارقام محلی برنج در 9500 هکتار زمین شالیزاری این شهرستان تا تیرماه امسال خبر داد. وی تصریح کرد: تاکنون مبارزه مکانیکی با علف های هرز با انجام عملیات وجین دستی در 17 هزار و 285 هکتار مزارع شالیزاری این شهرستان صورت گرفت.

هادی زاده با اشاره به مبارزه با بلاست برگ در 685 هکتار اراضی شالیزاری این شهرستان، افزود: مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار در نسل دوم در 500 هکتار و مبارزه شیمیایی نیز در نسل دوم هزار و 125 انجام شد.

این مسئول با اشاره به تقریباً تمام شالیزاری این شهرستان آبیاری تناوبی صورت گرفته، تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی برای مصرف بهینه آب در زراعت برنج، ضروریست آبیاری تناوبی جایگزین آبیاری غرقابی دائم که راندمان پایینی دارد، شود.

وی ادامه داد: تهویه خاک و خارج کردن گازهای سمی، صرفه جویی در میزان آب مصرفی، کاهش مشکلات ناشی از عدم زهکشی و افزایش عملکرد از مزایای آبیاری تناوبی است. هادی زاده در خاتمه گفت: بازدید از وضعیت مزارع شالیزاری، ارائه توصیه های فنی کشاورزی از جمله مبارزه با آفات، انواع بیماری های برنج، تغذیه و مدیریت بهینه مصرف آب در دستور کار کارشناسان ستادی و مراکز جهاد کشاورزی 3 گانه این مدیریت قرار دارد.