3

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد گفت: میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر امیرآباد بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۶۴ میلیارد ریال است.

سیاوش رضوانی با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری جذب شده بخش خصوصی در سال ۹۶ بالغ بر یک هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال می باشد؛ از انعقاد قرارداد جهت احداث مخازن روغن خوراکی، انبار خدمات ایمنی دریایی و تولید کابینت، مبلمان اداری و تختخواب در آینده نزدیک خبر داد.

وی افزود: واگذاری زون گردشگری به سرمایه گذار بخش خصوصی از طریق اکران عمومی، ایجاد پایانه ریلی غلات، ایجاد تجهیزات مکمل رورو ریلی برای کالاهای صادراتی و کارخانه تولید اتانول سوختی و خوراک دام از ذرت و گندم از طرح های در دست اجرا و مذاکره منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد است.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد با تاکید بر اهمیت بخش حمل و نقل دریایی کشور در برنامه ششم توسعه، عنوان کرد: افزایش سهم کشور از بازار حمل و نقل دریایی منطقه و بین المللی، افزایش ظرفیت حمل و نقل دریایی بار و مسافر، افزایش جذب سرمایه داخلی و خارجی و توسعه مشارکتهای بخش غیردولتی در فعالیتهای حمل و نقل دریایی، تامین حمل و نقل دریایی ایمن و پاک، ارتقاء بهره وری نیروی کار، سرمایه و انرژی، مسئولیت پذیری اجتماعی و افزایش اعتماد مردم از اهداف و راهبردهای سازمان بنادر و دریانوردی در زیر بخش حمل و نقل دریایی کشور در برنامه ششم ششم است.