manabe

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بهشهر گفت: جلسه مشترک فرمانداری و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری و ادارات شهرستان در خصوص طرح ترسیب کربن در مناطق روستایی شهرستان بهشهر در دفتر فرمانداری شهرستان برگزار شد.

به گزارش حرف آنلاین، سید نقی عزیزی اظهار کرد: در جهت پیشبرد بهتر اهداف طرح مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه پایدار روستایی پروژه بین المللی تعمیم ترسیب کربن و رسیدن به نتیجه مطلوب و احیای منابع طبیعی، چندین جلسه با دهیاری ها و بخشداری صورت گرفت و هدف اصلی از این کار، همکاری هرچه بیشتر ادارات مرتبط با منابع طبیعی و انسجام سازمانی است.

در ادامه این جلسه، خنجری فرماندار شهرستان بهشهر بیان کرد: استفاده از تمام ظرفیت مردم در جهت انجام این طرح ملی بسیار حائز اهمیت است و بخشداران و روسای دستگاه های متولی این پروژه، باید در جهت پیشبرد اهداف، از مردم که در واقع رکن اصلی این طرح هستند دعوت به همکاری کنند.

وی اضافه کرد: استان مازندران قطعه ای بسیار ارزشمند و نگینی از سرسبزی کشور و به عنوان اکسیژن ایران محسوب می شود و باید هر چه در توان داریم برای اجرای این طرح انجام دهیم و این امر تکلیف وجدانی و انسانی ما است که در این زمینه همکاری کنیم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، در ادامه جلسه دکتر کوروش شریفی مدیر این پروژه و رئیس اداره برنامه ریزی، بودجه و هماهنگی طرح های اداره، عنوان کرد: این طرح در حوزه آبخیز حدوداً ۱۷۶۷۸ هکتاری در حال انجام است و ۲۷ روستا از توابع بخش مرکزی و یانسر شهرستان بهشهر را شامل می شود و علت انتخاب این منطقه، تراکم جوامع انسانی و روحیه مشارکتی آنان بوده است.

کوروش شریفی در ادامه تصریح کرد: باید از اعتقادات، دانش بومی و فرهنگ مردم محلی و بومی منطقه در جهت رسیدن به اهداف استفاده کرد. عبادی نیز در این جلسه، توسعه پایدار، توسعه انسانی، فقر زدایی و محرومیت زدایی را از سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست که اجرای این پروژه می تواند به این مهم کمک کند. وی خاطر نشان کرد: فرآیندهایی که در منطقه صورت گرفته در درجه اول یک مشارکت نسبی با مردم محلی بوده و گام بعدی ما تشکیل بسیج جامعه محلی خواهد بود.