الناز پاک نیا| رفع محدودیت تردد بین استان ها از ابتدای اردیبهشت ماه در کشور بار دیگر بحران کرونا را در مازندران جدی کرده است. به نگاه فعالان اجتماعی و کارشناسان و همان گونه که در روزهای گذشته استاندار مازندران و حریرچی معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرده از همان روز نخست رفع محدودیت تردد بین استانی، موجب سرازیر شدن مسافران و بیشتر همشهریان تهرانی به استان مازندران شده است.

در هفته های نخست بروز بحران کرونا نیز کشور نیز استان مازندران شرایط مناسبی را به لحاظ درگیری با بیماری داشت اما تعطیلی مدارس و نیمه تعطیل شدن دستگاه های دولتی موجب حضور تهرانی ها در مازندران شد.

شاید این جمله ها تکراری باشد، اما مخالفت ستاد ملی کرونا در ایجاد محدودیت تردد به برخی استان ها مانند مازندران که مقصد سفر به شمار می روند، بزرگترین جفا به کادردرمانی خسته از بحران ۶۰ روزه و مردمی است که در خانه ها ماندند تا بحران ریشه کن شود.

این بار نیز با رفع محدودیت، بار دیگر خطر افزایش آمار ابتلا به کرونا در استان مازندران با حضور مسافران به گوش می رسد و در این میان هیچ تدبیری جز بسته شدن راه های استان وجود ندارد.

تبعات اعلام نزولی شدن روند کرونا در مازندران

یکی از نکاتی که در بررسی وضعیت کرونا در مازندران دیده می شود، ارائه آمار وضعیت کرونا شامل تعداد مبتلایان و میزان مرگ و میر بر اثر این بیماری، در استان منهای شهرستان بابل است.

از ابتدای بروز کرونا، آمارهای بحران کرونا در استان مازندران به جز شهرستان بابل اعلام می شود اما این مهم به نظر می رسد نتایج و تبعاتی نیز برای استان داشته باشد.

اگرچه امروز اعلام می شود که آمار بستری و میزان مرگ و میر بر اثر بیماری کرونا در مازندران روند نزولی دارد اما باید به دقت بررسی شود که این میزان به غیر از آمارهای شهرستان بابل است.

بابل نخستین شهرستانی در مازندران بود که مورد ابتلا به کرونا در آن اعلام شد هر چند با تکذیبیه های رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل همراه بود اما تنها چند روز کفایت می کرد تا مشخص شود که دو فرد قمی در بابل عامل شیوع کرونا تشخیص داده شده اند.

مازندران دارای دو دانشگاه علوم پزشکی در استان است که یکی در شهرستان بابل و دیگری در شهرستان ساری مستقر شده است؛ حداقل در بحران کرونا و سایر آمارهای حوزه سلامت این دو بخش به صورت مجزا اعلام می شود که به نظر می رسد در محاسبه روند این بیماری در استان اشتباهاتی را موجب می شود.

مازندران منهای بابل

اخبار ضد و نقیضی از شهرستان بابل به گوش می رسد، از همان روزهای ابتدایی بیشتر بیمارستان های این شهرستان به کرونایی ها اختصاص پیدا کرد. این شهرستان با همجواری با شهرستان های پرجمعیتی مانند قائم شهر، جویبار، بابلسر و آمل قطعا میزبان و پذیرای تعداد بیشتری از بیماران بوده که در آمار استانی کرونا گنجانده نشده است.

از یک سو عدم پاسخگویی دانشگاه علوم پزشکی بابل به سیستم استانی حوزه سلامت نه تنها به پراکندگی و یک دست نبودن آمار استانی لطمه وارد کرده از سویی موجبات ایجاد شبهه در وضعیت کرونا را نیز موجب شده است.

اینکه امروز بابل شهرستانی با وضعیت قرمز در حوزه کرونا است شکی نیست؛ آمارها و بررسی های غیررسمی نشان می دهد بحران کرونا در این شهرستان باید در زمره آمار استانی محاسبه شود تا اعلام وضعیت نزولی کرونا در مازندران هم متولیان و هم مردم را به اشتباه نیندازد.

این دو دستگی در حوزه سلامت مازندران در روزهایی که باید از هر فرصتی برای کاهش شمار مبتلایان استفاده کرد موجب شده است که بار دیگر مازندران در معرض بحران قرار گیرد و شاید اگر این آمارها از ابتدا به درستی و به صورت مجموع اعلام می شد؛ شرایط بحرانی مازندران اجازه ورود مسافران بیشتر را نمی داد.

با شرایط فعلی و با بازگشایی راه ها و نیز نبود آمارهای یک دست و جامع از وضعیت کرونا در مازندران، به واقع انتظار می رود بار دیگر مازندران در شمار استان های در معرض درگیری بیشتر با کرونا قرار گیرد و میزان مبتلایان به این بیماری در استان افزایش یابد.

خطری که از دید ستاد ملی کرونا در کشور پنهان مانده و عمق فاجعه در ترافیک مسیرهای ورودی مازندران خود را نشان داده است.