شهردار ساری نیز با اشاره به اینکه سیستم ورزش کشور با خصوصی سازی سالن‌های ورزشی ضربه مهلکی به ورزش به خصوص رشته کشتی زده است. عباس رجبی افزود: کشتی گیران از خانواده مرفه نیستند و توانایی تأمین هزینه‌های گزاف سالن‌های تمرین نیستند.وی ادامه داد: شهرداری ساری در حمایت و توسعه ورزش کشتی پای کار است و چند سالن ورزشی و سالن کشتی دارد که کاملاً در اختیار ورزش کشتی می‌تواند باشد زیرا کسب مدال برای ورزش کشتی باعث افتخار ماست.

وضعیت کشتی مرکز مازندران شایسته نیست

رئیس فدراسیون کشتی نیز در این دیدار، شرایط این ورزش را در مرکز استان مازندران شایسته ندانست و خواستار حمایت مسولان امر شد.به گزارش مهر، علیرضا دبیر  گفت: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری با مشارکت هیأت کشتی فعالیت‌های مختلفی را انجام دهند.