افزایش 40 درصدی مجوزهای سرمایه گذاری خارجی مازندران در 3 سال اخیر

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: 40 درصد مجوزهای سرمایه گذاری خارجی مازندران در سه سال اخیر انجام شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: 40 درصد مجوزهای سرمایه گذاری خارجی مازندران در سه سال اخیر دولت شهید رئیسی بوده است.

به گزارش حرف، سید اسماعیل هاشمی در کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه گذاری استان مازندران با اشاره به گزارش فعالیت های مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در استان مازندران با بیان اینکه در سه سال اخیر این مرکز فعالیت چشمگیر بوده است، تصریح کرد: در طول سال های گذشته در مازندران 40مجوز فیپا(سرمایه گذاری خارجی) با ارزش اقتصادی 662 میلیون دلار در مازندران صادر شده است.

وی یادآور شد: تعداد سرمایه گذاری خارجی مازندران بیش از این میزان است و عدد 49 ثبت شده اما 9 مجوز غیرفعال شده است که در آمار قرار نمی گیرد.

هاشمی با اشاره به اینکه در سه سال گذشته مجوز فیپا در مازندران به 16 مجوز سرمایه گذاری رسیده است که در طول سال های اخیر مثال زدنی است، گفت: ارزش اقتصادی این مجوزها 205 میلیون دلار است که به لحاظ تعداد 40درصد بیشتر از کل مجوزهای دهه های اخیر استان و به لحاظ ریالی 31 درصد بیشتر از تمامی مجوزهای صادر شده بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با اعلام اینکه 6 پروژه اقدام به ورود برای جذب اعتبارات سرمایه گذاری به ارزش 4.8 میلیون دلار و اخیرا نیز 2.3 میلیون دلار کار ثبت جذب سرمایه گذاری خارجی مازندران در حال انجام است، تصریح کرد: در سال  1402 ده مجوز سرمایه گذاری خارجی به ارزش 175 میلیون دلار صادر شده است که در هیچ سالی ده مجوز با این عدد در استان به انجام نرسیده است.

وی با اعلام اینکه 4 پروژه سرمایه گذاری خارجی مازندران امسال در حال پیگیری است، تصریح کرد: در دو سال گذشته هفت همایش سرمایه گذاری برای 22 شهرستان و یک همایش استانی برگزار شده که اجرای این همایش ها محرک خوبی برای اخذ مجوزها بوده است.