۷۷۰ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران گیلان و مازندران پرداخت شد

رئیس سازمان چای کشور با اعلام اینکه بیش از ۷۷۰ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران را پرداخت کردیم ، گفت: مطالبات باقیمانده چایکاران مربوط به خریدهای آخر است که پرداخت خواهد شد.

حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه با توجه به‌ پایان فصل خرید  از چایکاران اظهار داشت: ۱۱۶ هزار تن برگ سبز چای از گیلان و مازندران خریداری و ۲۶ هزار تن چای خشک تولید شده که برای گسترش تولید باید تسهیلات پرداخت شود.

جهانساز ارزش برگ سبز چای خریداری شده را بیش از ۹۴۹ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بیش از ۷۷۰ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران را تاکنون توانستیم پرداخت کنیم.

وی با اشاره به اینکه ۸۳ درصد مطالبات چایکاران گیلان و مازندران پرداخت گردید، تصریح کرد: مطالبات باقیمانده مربوط به خریدهای آخر چین و روزهای اخیر است.

رئیس سازمان چای کشور میزان سرانه مصرف چای را ۱۰۰ هزار تن دانست و یادآور شد: از این تعداد ۲۵ تا ۳۰ هزار تن در کشور و باقی‌مانده آن از طریق واردات تأمین می‌شود و طی چندسال اخیر دولت در پرداخت به موقع مطالبات چایکاران حمایت ویژه‌ای داشت.

این مقام اجرایی کشور عنوان کرد: همچنین در تأمین منابع مالی صندوق چای نیز دولت اهتمام ویژه‌ای داشت و سال گذشته ۶۷ میلیارد تومان در این زمینه تسهیلات ارزان قیمت در حوزه باغ و کارخانجات پرداخت‌هایی شد که امیدواریم کارگشا باشد.