۳ انتصاب در دانشگاه مازندران!

سرپرست دانشکده‌ علوم پایه دانشگاه مازندران، سرپرستان دانشکده‌ علوم انسانی و اجتماعی و دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه مازندران منصوب شدند به گزارش حرف آنلاین به نقل از، روابط عمومی دانشگاه مازندران، دکتر حشمت‌اله علی‌نژاد سرپرست دانشگاه، طی حکمی دکتر سیدمحمد متولی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه را به عنوان سرپرست دانشکده‌ […]

سرپرست دانشکده‌ علوم پایه دانشگاه مازندران، سرپرستان دانشکده‌ علوم انسانی و اجتماعی و دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه مازندران منصوب شدند

به گزارش حرف آنلاین به نقل از، روابط عمومی دانشگاه مازندران، دکتر حشمت‌اله علی‌نژاد سرپرست دانشگاه، طی حکمی دکتر سیدمحمد متولی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه را به عنوان سرپرست دانشکده‌ علوم پایه دانشگاه مازندران منصوب کرد.

دکتر علی‌نژاد هم‌چنین با اهدای لوح سپاس از دکتر تقی محسن‌پور به پاس تلاش‌های ارزنده در طول مدت تصدی مسئولیت‌، قدردانی کرد.
     
وی همچنین طی احکام جداگانه‌ای دکتر صدیقه لطفی عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی و دکتر غلام‌رضا پیروز عضو هیات علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی را به عنوان سرپرستان دانشکده‌ علوم انسانی و اجتماعی و دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه مازندران منصوب کرد.

سرپرست دانشگاه مازندران همچنین با اهدای لوح سپاس از دکتر حسین حسن‌پور آلاشتی به پاس تلاش‌های ارزنده در طول مدت تصدی مسئولیت‌، قدردانی کرد.