گزارش تصویری/حضور پرشور مردم ساری در پای صندوق‌های رای

بخش های از تصاویر حضور پرشور مردم ساری در پای صندوق های رای در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در 11 اسفند1402 را می بینید.

بخش های از تصاویر حضور پرشور مردم ساری در پای صندوق های رای در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در 11 اسفند1402 را می بینید.