نماز عیدفطر با حضور پرشور مردم ساری برگزار شد؛

گزارش تصویری|اقامه نماز عید فطر در مرکز مازندران