کشف آرد قاچاق در ساری

رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از کشف ۳ تن و ۲۰۰ کیلوگرم آرد قاچاق وبدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش حرف آنلاین ؛سرهنگ محمد محمدپور رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران گفت: کارشناسان اداره اطلاعات و عملیات این پلیس ضمن شناسایی متخلفین حوزه آرد و نان، نحوه توزیع، حمل و نقل، مصرف کنندگان عمده حوزه آرد را به صورت ویژه دردستورکاراطلاعاتی قرارداده و با همکاری ماموران اداره مبارزه با قاچاق، یک دستگاه خودروی نیسان را که حامل آرد قاچاق بود، توقیف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از خودرو مذکور ۳ تن و ۲۰۰ کیلوگرم آرد قاچاق و بدون مجوز را کشف و راننده متخلف نیز دستگیر شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران گفت: کارشناسان ارزش ریالی آرد مکشوفه را ۴۸۰ میلیون ریال اعلام کردند متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد