کسب رتبه نخست جشنواره ملی لوح و قلم توسط هنرمند مازندرانی

حرف آنلاین: خوشنویس ساروی توانست رتبه نخست جشنواره ملی خوشنویسی قرأنی لوح و قلم را کسب کند. در این جشنواره  از بین ۲۰۰ اثر منتخب هنرمندان برتر کشور که به بخش نمایشگاه و مسابقه راه یافتنداثر قرآنی جوان هنرمند و صاحب نام مازندرانی استاد علیرضا مطلبی از شهرساری به عنوان نفر اول بخش نستعلیق انتخاب […]

حرف آنلاین: خوشنویس ساروی توانست رتبه نخست جشنواره ملی خوشنویسی قرأنی لوح و قلم را کسب کند.

در این جشنواره  از بین ۲۰۰ اثر منتخب هنرمندان برتر کشور که به بخش نمایشگاه و مسابقه راه یافتنداثر قرآنی جوان هنرمند و صاحب نام مازندرانی استاد علیرضا مطلبی از شهرساری به عنوان نفر اول بخش نستعلیق انتخاب شد.

از این هنرمند در اختتامیه جشنواره های قرآنی فجر کشور در تالار وحدت تهران تقدیر بعمل آمد.