کسب رتبه سوم اداره کل صنعت ، معدن و تجارت مازندران در اجرای برنامه های تحول اداری

حرف آنلاین : معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل صمت مازندران اظهار داشت : اداره کل صنعت ، معدن و تجارت مازندران موفق به کسب رتبه سوم در اجرای برنامه های تحول اداری در میان ادارات کل صنعت ، معدن و تجارت استان های سراسر کشور شد.

محمد مهدی شیرخانی گفت: در ارزیابی های انجام شده از سوی مرکز سرمایه انسانی و سازمانی وزارت صمت، اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران موفق به کسب رتبه سوم اجرای برنامه های تحول اداری در میان ادارات کل صمت استان ها و کسب رتبه دوم در بین ادارات استانی گروه دوم کشور شده است.

لازم به ذکر است مفاد ‌10 برنامه تحول در نظام اداری کشورکه مشتمل بر سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری  می باشد که به رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است در ادامه قید خواهد گردید
1- نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی.
2- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.
3- بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرشهای سلیقه ای وغیرحرفه ای.
4- دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.
5- ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان.
6- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.
7- زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم.
8- حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها.
9- توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری.
10- چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
11- انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.
12- توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری.
13- عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.
14- کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز.
15- توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی.
16- دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهای اسلامی.
17- خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.
18- شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح.
19- زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.
20- قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها.
21- نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.
22- تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.
23- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.
24- ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.
25- کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات.
26- حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.
مخاطبان محترم این سیاستها (رؤسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح، مسئولان نهادهای غیردولتی) موظفند زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند.

محورهای ‌10 برنامه تحول در نظام اداری کشور
الف: الزامات تحول
1- ایجاد باور، اعتقاد و انگیزه در مدیران سطوح مختلف
2- آگاهی مدیران به ظرفیت‌ها، قوانین و برنامه‌های تحول
3- بهره‌مندی مدیران از اختیارات و منابع لازم برای اجرای برنامه
4- برقراری نظام مدیریت عملکرد و ایجاد سیستم تشویق و ترغیب

ب : برنامه‌ها
1)برنامه استقرار دولت الکترونیک( موضوع ماده ‌38 و40 قانون مدیریت خدمات کشوری)
1-1- ارائه و ایجاد پایگاه‌های ارائه خدمات و اطلاعات
2-1- ارتباط و تعامل دو سویه دولت با مردم ومردم با دولت
3-1- رسیدگی به شکایات مردم
4-1- ارزیابی عملکرد فرآیندها و سیستم‌های ارائه‌کننده خدمات
5-1- ایجاد پایگاه ملی اطلاعات ایرانیان
6-1- ایجاد پایگاه اطلاعات وآمار منابع انسانی (مدیران وکارمندان)
7-1- اجرای آیین نامه دورکاری
8-1- راه اندازی پیشخوان دولت الکترونیک در سطح بخش ،شهرستان واستان
2) برنامه عدالت استخدامی و نظام پرداخت
1-2- برگزاری آزمون در تمامی استخدام‌های دولتی و ایجاد فرصت‌های یکسان
2-2- توزیع و تخصیص مجوزهای استخدامی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته
3-2- استانداردسازی شرایط جذب و تصدی مشاغل
4-2- طراحی طرح طبقه بندی مشاغل
5-2- بهبود نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد،توانایی ومهارت.
6-2- اصلاح واستقرار نظام جبران خدمت کارمندان با رویکرد عادلانه شدن پرداخت ها.
3) برنامه ساماندهی نیروی انسانی
1-3- واگذاری تصدی‌های دولت با اولویت واگذاری امور به تعاونی‌ها (موضوع ماده ‌13 قانون مدیریت خدمات کشوری)
2-3- انتقال کارکنان به بخش غیر دولتی موضوع ماده ‌18 قانون مدیریت خدمات کشوری
3-3- ساماندهی نیروی انسانی از دستگاههای اجرایی پر تراکم به سایر دستگاهها
4-3- انتقال نیرو از کلان شهرها به بخش ها ومناطق محروم
5-3- انتقال نیرو از ستاد دستگاهها به رده های عملیاتی
6-3- حمایت از بخش خصوصی ماده ‌22 و ‌24 قانون مدیریت خدمات کشوری
7-3- استقرار نظام دور کاری
4) برنامه تمرکز زدایی
1-4- انتقال کارمندان، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات آموزش و پژوهشی از تهران به شهرستان ها.
2-4- توجه به مناطق محروم و دورافتاده
3-4- تقویض اختیار امور اداری و استخدامی به استانداران سراسر کشور موضوع بخش‌نامه شماره ‌65365-44185 مورخ ‌23/3/1389 ریاست جمهوری
4-4- منع هرگونه استخدام و انتقال به تهران
5-4- واگذاری فعالیت ها واختیارات به رده های استانی
6-4- کاهش فرایندهای انجام کار وعدم تمرکز در تصمیم گیری
5) برنامه افزایش بهره‌وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد (موضوع مواد ‌81، ‌82 و ‌83 قانون مدیریت خدمات کشوری)
1-5- تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات (موضوع ماده ‌13 و 16 قانون مدیربیت خدمات کشوری) وتعیین شاخص ها واستاندارهای کیفی ودادن اختیار به مدیران در ارزیابی عملکرد.
2-5- طراحی مدل بهره وری نظام اداری وتعیین شاخص بر اساس سیاست های ابلاغی ورصد سالیانه شاخص ها
3-5- اجرای ماده ‌82 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع استقرار نظام مدیریت عملکرد در سطح تمامی دستگاه‌های اجرایی.
4-5- تعیین جایگاه و میزان پیشرفت کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان
5-5- برگزاری جشنواره شهید رجایی بر محور عملکرد دستگاهها
6) برنامه سلامت اداری
1-6- تقویت قانون گرایی و پاسخگویی یکسان به عموم مراجعین و تکریم‌ آن‌ها
2-6- اعمال نظارت و کنترل و خفظ روابط سالم کارمند در انجام وظایف محوله و جلوگیری از ضرر و زیان دولت و بیت المال (موضوع ‌90-91-92 قانون مدیریت خدمات کشوری)
3-6- برخورد با افراد حقیقی و حقوقی رشوه‌دهنده به کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ارسال پرونده آن‌ها به مراجع قضایی
4-6- فعال کردن هیات های بدوی ،تجدید نظر وهیات عالی نظارت در رسیدگی به شکایات مردم.
5-6- تدوین شاخص های سلامت اداری وسنجش سالیانه آنها.
6-6- توسعه دولت الترونیک وشفافا سازی فرآیندهای انجام کار.
7) برنامه اصلاح ساختار و فرآیندها
1-7- ساماندهی، طراحی وتنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده ‌33 قانون مدیریت خدمات کشوری)
2-7- کوتاه کردن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری در سطح عمودی و افقی مدیریتی
3-7- اصلاح ساختار تفصیلی دستگاه‌های اجرایی(موضوع ماده ‌31 قانون مدیریت خدمات کشوری)
4-7- اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار با رویکرد اتوماسیون اداری (موضوع ماده ‌36 و ‌37 قانون مدیریت خدمات کشوری)
8) برنامه توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی
1-8- متناسب‌سازی دانش، مهارت و نگرش کارکنان دولت باشغل مورد نظر در قالب نظام آموزش جدید (موضوع ماده ‌58 قانون مدیریت خدمات کشوری)
2-8- ایجاد ارتباط ما بین ارتقا کارمندان و مدیران با آموزش و بهره‌مندی از امتیازات آن
3-8- ساماندهی بورس‌ها و دوره‌های آموزشی داخل و خارج برای کارکنان دولت(موضوع ماده ‌60 قانون مدیریت خدمات کشوری)
4-8- ارائه آموزش‌های فرهنگی به مدیران وکارشناسان(50000 نفر)
5-8- ارائه آموزش تخصصی واختصاصی مربوط به مدیران
6-8- ارائه آموزش های کارگاهی ومهارتی به مدیران وکارمندان
9) برنامه تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقاء روحیه خود کنترلی در کارها
1-9- ارائه آموزش های فرهنگی جهت افزایش ایمان وباورهای خود کنترلی
2-9- اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اعمال مدیریت بر واحدهای تحت پوشش براساس حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام شده آن درقالب ماده 16 قاون مدیریت خدمات کشوری
3-9- استفاده از خدمات مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی موسسات دولتی و خصوصی تایید صلاحیت شده برای انجام خدمات مشاوره‌ای
4-9- ایجاد ساز وکار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت آنان در تصمیم‌گیری‌ها(موضوع ماده ‌20 قانون مدیریت خدمات کشوری) ومعرفی ایده ها وخلاقیت ها در نظام اداری
5-9- اجرای دستورالعمل نظام انتصاب مدیران حرفه ای برمبنای تعهد،تخصص،تجربه،توانمندی وارزیابی عملکرد.
6-9- تربیت مدیران کارآمد، ارزش مدار و استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران(موضوع ماده ‌54 قانون مدیریت خدمات کشوری)
7-9- ایجاد بانک اطلاعات مدیران و حفظ سرمایه‌های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط (موضوع ماده ‌55 قانون مدیریت خدمات کشوری)
10) برنامه خدمات‌رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع
1-10- آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف خود به منظور استفاده مناسب از خدمات دستگاه‌های اجرایی
2-10- اجرای برنامه های مختلف رسانه در جهت آسیب شناسی نظام اداری، معرفی حقوق مردم و تکریم ارباب رجوع.
3-10- استانداردسازی خدمات ارائه شده به مردم(موضوع ماده ‌26 و ‌27 قانون مدیریت خدمات کشوری)
4-10- تاثیرگذاری رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران در ارتقاء و انتصاب(موضوع ماده ‌28 قانون مدیریت خدمات کشوری).
5-10- تشویق وترغیب مدیران وکارکنان خدمتگزار به مردم.
6-10- افزایش سهم عملکرد دستگاهها در اجرای مصوبات سفرهای استانی به عنوان معیار ارزشیابی ارتقاء و تثبیت مدیریت.