معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری ساری

کارخانه سنگ‌شکن شهرداری ساری راه اندازی شد

کارخانه سنگ شکن شهرداری ساری پس از 6 سال وقفه مجددا با استفاده از نیروی درون سازمانی راه اندازی شد .

کارخانه سنگ شکن شهرداری ساری پس از 6 سال وقفه مجددا با استفاده از نیروی درون سازمانی راه اندازی شد .
معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری ساری در این باره اظهار داشت : راه اندازی مجدد کارخانه سنگ شکن که به همت سازمان عمران انجام شد میتواند بخش بزرگی از نیاز ما در زمینه زیرسازی و آسفالت را تامین کند.
علیرضا سعیدی تصریح کرد: بهسازی معابر شهری با محوریت توسعه متوازن و با استفاده از توانمندی سازمان عمران در حال انجام است.وی افزود: در این راستا، پیاده رو سازی بلوار طالقانی ، بلوار امام رضا(ع) و بخشی از بلوار پاسداران اجرایی شد.

ضرورت استفاده از ظرفیت های درون سازمانی

وی با اشاره به تاکید جواد طالبی شهردار ساری مبنی از استفاده از ظرفیت های درون سازمانی تصریح کرد: تلاش می کنیم با استفاده از توانمندی درونی، کاهش هزینه ، رویکرد توسعه متوازن و ارائه خدمات کیفی در مسیر کسب رضایتمندی شهروندان حرکت کنیم.معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری ساری با بیان اینکه 75 میلیارد تومان در قالب سفر دولت به پروژه زباله سوز اختصاص داده شد، ادامه داد: پیش بینی می‌شود این پروژه تا پایان سال جاری تکمیل و بهره برداری شود.