پیگیری جهاد تبیین با برگزاری نشستی در دانشگاه مازندران

حرف آنلاین: نشست شورای معاونان بسیج اساتید استان با سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران با هدف پیگیری جهاد تبیین در دانشگاه‌های استان و موارد مهم دیگر در دفتر این معاونت برگزار شد. بر اساس این گزارش، پیگیری جهاد تبیین و قاعده‌مند در دانشگاه‌های استان، تقویت هم‌گرایی دانشگاه‌های استان در امور فرهنگی و اجتماعی، ارائه […]

حرف آنلاین: نشست شورای معاونان بسیج اساتید استان با سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران با هدف پیگیری جهاد تبیین در دانشگاه‌های استان و موارد مهم دیگر در دفتر این معاونت برگزار شد.

بر اساس این گزارش، پیگیری جهاد تبیین و قاعده‌مند در دانشگاه‌های استان، تقویت هم‌گرایی دانشگاه‌های استان در امور فرهنگی و اجتماعی، ارائه پیشنهاد و پیگیری تفکیک دو معاونت دانشجویی و فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی، هم‌افزایی و مشارکت در امور فرهنگی و اجتماعی در بین اساتید و اعضای هیات علمی میان بسیج اساتید و معاونت‌های فرهنگی، توجه به علوم انسانی- اسلامی و پیگیری امور مربوط به آن در حوزه کرسی‌های نظریه پردازی و غیره از جمله موضوعات مطروحه و پیشنهادی در این نشست بود.