پیشرفت ۸۵ درصدی دو طرح آبفا مازندران در کردآباد و نهالستان نور

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا مازندران از پیشرفت دو پروژه آبرسانی در روستاهای کردآباد و نهالستان شهرستان نور خبر داد.

حمید رضا خدابخش پور معاون آبفا مازندران از مراحل نهایی اجرای دو طرح آبرسانی در روستاهای شهرستان نور با بهره مندی ۵۵۰۰ خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی خبر داد.

خدابخش پور با اشاره به پیشرفت فیزکی ۸۵ درصدی  دو طرح  در روستاهای کردآباد و نهالستان شهستان نور گفت: حفر دو حلقه چاه، اجرای خط انتقال به طول ۲۶۰۰ متر، محوطه سازی، دو طرح برق ،ساخت اتاقک چاه و تابلو برق برای دو پروژه انجام شده است.

به گفته وی، آبرسانی کردآباد و نهالستان شش میلیارد تومان اعتبار دارد و با با تجهیز دو حلقه چاه عملیات اجرایی در این دو روستا پایان می رسد  تا ۵۵۰۰ خانوار روستایی از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شوند.