استاد اقتصاد دانشگاه مازندران:

پتروشیمی آورده اقتصادی در حد دامداری هم برای مردم شرق استان ندارد

حرف آنلاین: استاد اقتصاد دانشگاه مازندران یکی از این کارشناسان است که معتقد است بر خلاف تصور رییس سابق سازمان محیط‌زیست، پتروشیمی به هیچ وجه قادر به حل مشکل بیکاری شرق مازندران نیست و حتی آورده اقتصادی در حد دامداری برای مردم شرق مازندران نخواهد داشت.

زهرا کریمی گفت: مازندران جزو قطب های کشاورزی کشور و منطقه آسیب‌پذیر محسوب می‌شود و از این رو احداث صنایعی که آلوده‌کننده است و رعایت زیست محیطی زیادی ندارد همه را نگران کرده است.

او افزود: متاسفانه برای توجیه احداث پتروشیمی برخی از افراد بحث اشتغال زایی را مطح کرده اند، حال آن که از نظر علم اقتصاد، صنایع پتروشیمی یک صنایع سرمایه بر و کار اندوز است و این صنعت اشتغال زیادی ایجاد نمی‌کند.

کریمی با بیان اینکه مازندران دارای ظرفیت های متنوعی در حوزه اشتغال پر تعداد دارد، گفت: برای اشتغال‌زایی در مازندران می‌توان به سراغ صنایع ساده‌تری رفت، زیرا صنایعی همچون پتروشیمی عمدتاً تجهیزات محور است و امروزه با فناوری های روز این صنایع به کمک ماشین آلات و با کمترین دخالت انسانی فعالیت می‌کنند، البته نباید نیاز صنایع پتروشیمی به سرمایه سنگین را نادیده گرفت که در برابر میزان اشتغال قابل قیاس نیست.

این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران با بیان اینکه بر اساس اصول علمی و اقتصادی سرمایه گذاری باید با توجه به اقلیم منطقه انجام شود، افزود : از آنجایی که مازندران قطب کشاورزی است، می‌توان احداث صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی را در اولویت قرار داد.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای همه این سووال مطرح است که امتیاز منطقه میانکاله برای احداث مجتمع پتروشیمی چه خواهد بود؟ از آنجایی که منابع نفتی کشور با مازندران فاصله بسیار زیاد دارد چه توجیهی برای تولید در این فاصله از مواد اولیه وجود دارد. علاوهبر این پتروشیمی‌ها صنایعی آب بر هستند در حالی که هم تالاب میانکاله و هم دریای خزر در حال حاضر با کمبود آب مواجه بوده و حتی نیاز خود را مرتفع نمی کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه مازندران با تاکید بر این که احداث پتروشیمی در منطقه ای همچون میانکاله هیچ توجیه اقتصادی ندارد ، گفت : وقتی نهاده های مازندران هیچ استفاده‌ای برای صنعت پتروشیمی ندارد و این صنعت نیز پیوند زیادی با اقتصاد منطقه ندارد و از این رو باید جامعه را توجیه کنند که چرا این منطقه را انتخاب کردند.

وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی چون از رانت ویژه ای استفاده می‌کند برای سرمایه‌گذار جذاب است، افزود: در کشور ما صنعت پتروشیمی از گاز بسیار ارزان استفاده می‌کنند و این صنایع اصلا حاضر به خرید گاز به قیمت‌های بین‌المللی نیستند و از آنجایی که این صنعت نهاده‌های خود یعنی گاز یا نفت را با سوبسیت دریافت می‌کنند در حقیقت سوبسیت صادر می‌کنند و از این رو شاید گفته شود که این صنعت برای کشور ارزآور است ولی در حقیقت ارزی که از این صنعت به دست می‌آید عمدتا ناشی از نفت و گاز ارزانی است که در این صنایع به دست می‌آورند./ایرنا