پاسخ به مطالبات مردم مازندران در حوزه مالیاتی

حرف آنلاین: سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان مازندران با حضور در میز ارتباطات مردمی این وزارتخانه در محل سرپرستی بانک ملت استان مازندران، به درخواست های حوزه مالیاتی رسیدگی‌کرد. محسن اسلامی ورکی در میز ارتباط مردمی، برای پاسخگویی به مطالبات مردمی، اصناف، واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی استان مازندران مستقر شد و جمعه ادامه […]

حرف آنلاین: سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان مازندران با حضور در میز ارتباطات مردمی این وزارتخانه در محل سرپرستی بانک ملت استان مازندران، به درخواست های حوزه مالیاتی رسیدگی‌کرد.


محسن اسلامی ورکی در میز ارتباط مردمی، برای پاسخگویی به مطالبات مردمی، اصناف، واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی استان مازندران مستقر شد و جمعه ادامه دارد.
در این خدمت، دستورات لازم برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات مردم و فعالان اقتصادی استان توسط نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد صادر می‌شود.
رؤسای ادارات تابعه وزارت اقتصاد در استان مازندران، بانک‌ها و دفاتر بیمه استان، مهمترین مطالبات مردمی را به نماینده تمام الاختیار وزیر اقتصاد گزارش می‌دهند