ویدئو | سگ‌های ولگرد، ابرچالش مازندران‌!

معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران هشدار داد که سگ‌های ولگرد ابرچالش این استان است!