ویدئو | تلاش های مومنانه بانوی خیر قائم شهری در امور خیریه

حرف آنلاین: بانو متقی خیر قائم شهری بواسطه تلاش های مومنانه توانسته اعتماد مردم را جلب و با جمع اوری کمک های مردمی، از مستمندان با تامین جهیزیه و سبدکالا در طول سال حمایت کند.