نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران -شنبه1مرداد- شماره 3430

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران-شنبه1 مرداد- شماره 3430     آنچه در این شماره می خوانید ….   بررسی راهکارهایی برای مصرف بهینه برق در مازندران؛ منتظر بابابرقی نباشیم؛ الگوپذیری را نهادینه کنیم حرف آنلاین: سناريوی قطعی برق به تابستان امسال هم رسید، البته به‌نوعی مدیریت شده و به تعدادی کمتر از سال گذشته، […]

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران-شنبه1 مرداد- شماره 3430

 

 

آنچه در این شماره می خوانید ….

 

بررسی راهکارهایی برای مصرف بهینه برق در مازندران؛

منتظر بابابرقی نباشیم؛ الگوپذیری را نهادینه کنیم

حرف آنلاین: سناريوی قطعی برق به تابستان امسال هم رسید، البته به‌نوعی مدیریت شده و به تعدادی کمتر از سال گذشته، این در حالی است که منازل، ادارات و مراکز تولیدی و صنعتی تغییر چندانی در میزان و نحوه مصرف برق ایجاد نکرده‌اند.