نرخ باسوادی در مازندران به 97 درصد رسید

فرج اله فتح الله پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران با عنوان اینکه در زمان پیروزی انقلاب اسلامی جمعیت استان مازندران حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود، گفت : اکنون این جمعیت حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است.

فرج اله فتح الله پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران با عنوان اینکه در زمان پیروزی انقلاب اسلامی جمعیت استان مازندران حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود، گفت : اکنون این جمعیت حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است.

وی با بیان اینکه نرخ باسوادی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ۶۳ درصد در شهر بود، افزود : اکنون این نرخ در شرایط موجود ۹۷ درصد است.

فتح الله پور بیان کرد: نرخ با سوادی در روستا از ۳۸ درصد به ۹۰ درصد شرایط موجود ارتقاء پیدا کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران اظهار کرد : در حوزه های زیرساختی تعداد ۱۱ سد را در مازندران داریم درحالی که در اوایل انقلاب این تعداد سد را در استان نداشتیم.

این مسئول تعداد دانشجو در اوایل انقلاب را ۲ هزار و ۵۹۹ نفر اعلام کرد و یادآور شد : این تعداد اکنون به بیش از ۱۶۱ هزار نفر رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران‌ گفت : تعداد روستاهای دارای طرح هادی ۲ هزار و ۲۹۶ در شرایط موجود است درحالی که در اوایل انقلاب روستایی را که دارای این شرایط است نداشتیم.

وی افزود : ۱۳۰ مرکز بهداشتی و درمانی در اوایل انقلاب داشتیم که این آمار به ۲۷۰ مرکز و ۲۵ کتابخانه عمومی استان به ۱۱۶ کتابخانه افزایش یافته است.