میز خدمت تعاون و کار در ساری برپا شد

در آستانه سفر رئیس جمهور به استان مازندران میز ارتباط مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده تام الاختیار وزیر در محل اداره کل تعاون مازندران به مدت دو روز تشکیل شده و به درخواست های مردمی رسیدگی می شود.

در آستانه سفر رئیس جمهور به استان مازندران میز ارتباط مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده تام الاختیار وزیر در محل اداره کل تعاون مازندران به مدت دو روز تشکیل شده و به درخواست های مردمی رسیدگی می شود.