مهدی بابکی رئیس  کمیسیون عمران شوراهای مازندران شد

فریدونکنار-خبرنگار حرف: مهدی بابکی  اظهار کرد: شورای استان چکیده از شوراهای هر شهر است و میان مدیران و مدیران کل ارتباط برقرار می کند. وی با بیان اینکه شوراها در خصوص تبیین مسائل به صورت کلی برنامه ریزی می کنند، گفت: کمیسیون های شوراهای مازندران که بازوی آن مجموعه حساب می شوند برای تامین خوراک […]

فریدونکنار-خبرنگار حرف: مهدی بابکی  اظهار کرد: شورای استان چکیده از شوراهای هر شهر است و میان مدیران و مدیران کل ارتباط برقرار می کند. وی با بیان اینکه شوراها در خصوص تبیین مسائل به صورت کلی برنامه ریزی می کنند، گفت: کمیسیون های شوراهای مازندران که بازوی آن مجموعه حساب می شوند برای تامین خوراک فکری آنها بسیار موثر هستند.سخنگوی شورای شهر فریدونکنار با اشاره به اینکه در کمیسیون عمران دو برنامه اساسی وجود دارد، اظهار کرد: ورود در کمیسیون شورای شهرهای مختلف و پیگیری آن در استان، ورود در مقولات مربوط به استانداری و معاونت عمرانی به عنوان بازو و اتاق فکر و خوراک فکری که می توان از نمایندگان مجلس گرفت در آن مقوله به صورت عمرانی ورود پیدا کنیم.بابکی با بیان اینکه هر دو هفته یکبار به صورت رسمی جلسه برگزار می شود و این جلسات قرار است در تمامی شهرها برگزار شود، گفت: از شهرهای رامسر، نوشهر، بابلسر، قائم‌شهر، بهشهر، نکا و سوادکوه در کمیسیون عمران حضور دارند.