معرفی کتاب‌ در امتداد امید

سرگذشت نویسی یا نوشتن خاطرات یکی از راه های تاریخ نگاری، اندیشه ورزی و بیان تجربیات تلخ وشیرین زندگی است که می تواند برای مخاطبان جذاب ودرس آموز باشد.ازاین‌رو کتاب سرگذشت نامه، خاطرات مکتوب و تجربیات ۶۶ بهارزندگی دکتر سید خلاق میرنیا هریکنده ای رییس سابق دانشگاه مازندران با نام " در امتداد امید " با ویراستاری دکتر باقری خلیلی استاد ادبیات زبان فارسی توسط نشر آریارمنا منتشر شد.

دکترسیدخلاق میرنیا دانشیار گروه خاک شناسی داتشگاه تربیت‌ مدرس یکی از شخصیت‌های موفق علمی و فرهنگی تاربخ معاصر مازندران است که سابقه مبارزات‌دانشجویی و انقلابی، خدمات جهادی ونظامی ، تلاش های فرهنگی و اجتماعی ، فعالیت های آموزشی و پژوهشی و سوابق متعدد مدیرییتی و اجرایی در کارنامه دارد .وی از مبارزین اهل داتش انقلاب و موثرین آموزش عالی مازندران می باشد که دانش ضمنی وکتاب خاطرات و تجربیات خود را با روایتی ساده وصادقانه ، تفکر انتقادی با جریان شناسی حوادث مختلف سیاسی، فرهنگی،ا جتماعی و اقتصادی در ۳۶۸ صفحه به‌رشته تحریر در آورده است.
طرح ابعاد مختلف زندگی روستاییان درقبل ازانقلاب‌اسلامی نقش‌خانواده در تحصیل‌فرزندان ، بیان مبارزات دانشجویی در زمان پهلوی دوم، شکل گیری و حوادث نهضت اسلامی و نهادهای انقلابی، مسائل اول انقلاب در شهرستان بابل و استان مازندران ، رویداد دفاع مقدس، مشکلات وموانع توسعه درایران ،فعالیت مدیریتی و اجرایی نویسنده از محورهای مهم کتاب ارزشمند در امتداد امید است که به مخاطب تجربیات زندگی موفق یک دانشمند و مدیر سختکوش انقلابی و آرمان خواه که بعضا در تحقق برخی آرزوها ناکام ماند را منتقل می‌کند.
خوانش ونقد این اثر مهم فرهنگی ، تاریخی و مدیریتی راکه دریچه ای به سوی امید ودانایی و تصویری از زندگی یک تلاشگر روستایی بدست می دهد را به علاقمتدان توسعه وتعالی ، بویژه جوانان ترقی‌خواه توصیه می‌کنم واز مخاطبان فاضل و ارجمند دعوت می‌کنم این پست وکتاب را همرسانی نموده به اشتراک علاقمتدان علم و معرفت بگذارند.‌
کتاب درامتداد امید اثرماندگار فرهنگی‌ رییس فعلی دانشگاه علوم وفنون مازندران در “کتاب سرای بابل” (حریری) واقع در خیابان مدرس(۲۴) جنب هنرستان نوشیروانی قابل عرضه وفروش می‌باشد.‌