مدیریت منابع سلامت با اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک

جلسه ستاد اجرایی پزشک خانواده شهرستان میاندورود با حضور مدیرکل بیمه سلامت مازندران در مرکز بهداشت این شهرستان برگزار شد. مدیرکل بیمه سلامت مازندران  بابیان اینکه اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک به همکاری‌های بین بخشی نیازمند است، اعلام کرد: با اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک کاهش خطاهای دارویی و مدیریت منابع سلامت محقق خواهد شد. جلسه ستاد […]

جلسه ستاد اجرایی پزشک خانواده شهرستان میاندورود با حضور مدیرکل بیمه سلامت مازندران در مرکز بهداشت این شهرستان برگزار شد.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران  بابیان اینکه اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک به همکاری‌های بین بخشی نیازمند است، اعلام کرد: با اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک کاهش خطاهای دارویی و مدیریت منابع سلامت محقق خواهد شد.

جلسه ستاد اجرایی پزشک خانواده شهرستان میاندورود با حضور مدیرکل بیمه سلامت مازندران در مرکز بهداشت این شهرستان برگزار شد.

دکتر ظفرمند طی سخنانی در جلسه ستاد پزشک خانواده شهرستان میاندورود که با حضور دکتر مزدارانی، رئیس مرکز بهداشت و جمعی از مسئولین این مرکز، رئیس اداره نظارت بیمه سلامت استان و سرپرست بیمه سلامت میاندورود برگزار شد ،ضمن تقدیر از اهتمام و جدیت مسئولین این شهرستان همچنین مدیریت و مسئولین شبکه بهداشت و درمان و دیگر عوامل اجرایی برنامه ملی پزشک خانواده در این شهرستان بیان داشت: هماهنگی و همکاری کلیه مسئولین و اعضای ستاد اجرایی شهرستان، تأثیر بسزایی در اجرای طرح عظیم پزشک خانواده دارد.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران در ادامه عدالت‌محوری ،کاهش هزینه‌های غیرضروری، تسهیل دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی ، کاهش مصرف دارو و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت را از اهداف مهم طرح پزشک خانواده برشمرد. وی همراهی و مشارکت فعال مردم و مسئولین را از عوامل مؤثر در پیاده‌سازی صحیح طرح پزشک خانواده برشمرد و افزود: اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی صحیح همچنین فرهنگ‌سازی به‌موقع با استفاده از تمامی امکانات و منابع را در دستیابی به اهداف اجرای طرح بزرگ پزشک خانواده بسیار مؤثر و مهم برشمرد.

 ظفرمند در ادامه با اشاره به اجرای طرح‌های نوین الکترونیکی سازمان بیمه سلامت بیان داشت: اجرای طرح‌های الکترونیک سازمان بیمه سلامت در کشور نیازمند همکاری و تغییر رفتار پزشکان و دریافت‌کنندگان خدمات سلامت است. زیرا تغییر رفتار و اصلاح سبک زندگی خاصی که برحسب عادت به رویه تبدیل‌شده بسیار دشوار است. بر این اساس برای بهبود شرایط ، مدیریت منابع، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، کاهش خطاهای انسانی و بسیاری دیگر از دلایل باید به سمت الکترونیکی شدن نسخه‌نویسی حرکت کرد و چه‌بسا ضروری است که تغییر در رفتارها قانونمند و هدایت‌شده شود.

در ادامه دکتر مزدارانی، رئیس مرکز بهداشت شهرستان میاندورود نیز طی سخنانی گزارشی از اقدامات انجام‌شده این مرکز در اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرستان میاندورود ارائه نمود. وی فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی همگانی را در پیشبرد اهداف برنامه پزشک خانواده بسیار مهم و تأثیرگذار برشمرد.

لازم به ذکر است در ادامه عملکرد مراکز بهداشتی درمانی روستایی و بازخورد بازرسی‌های کارشناسان بیمه سلامت در بازدیدهای مشترک از مراکز بهداشت سطح شهرستان جهت بهبود و افزایش ارائه خدمات به بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت مطرح و تبادل‌نظر شد .