ماجرای طلب ۵۰میلیاردی پیمانکار زباله‌سوز ساری

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران امروز در نشست خبری گفت که علت تاخیر در اجرای پروژه زباله‌سوز ساری را سست بودن قرارداد نیروگاه و همچنین اختلافات بین پیمانکار و شهرداری دانست و گفت که پیمانکار برای تاخیراتی که عاملش خودش بود رقمی حدود ۵۰ میلیارد تومان منظور کرده و مطالبه کرد که بنده صراحتا جلوی آن […]

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران امروز در نشست خبری گفت که علت تاخیر در اجرای پروژه زباله‌سوز ساری را سست بودن قرارداد نیروگاه و همچنین اختلافات بین پیمانکار و شهرداری دانست و گفت که پیمانکار برای تاخیراتی که عاملش خودش بود رقمی حدود ۵۰ میلیارد تومان منظور کرده و مطالبه کرد که بنده صراحتا جلوی آن ایستادم و گفتم که اجازه نمی‌دهیم که حتی یک ریال از این مبلغ پرداخت شود. احمد ده محسنی تاکید کرد در این رابطه دیوان محاسبات در حال پیگیری بوده و از حقوق مردم مازندران با صیانت دفاع خواهد کرد.