استاندار مازندران مطرح کرد؛

لزوم تقویت اعتماد بین بانک‌های مازندران با بخش خصوص

حرف آنلاین: استاندار مازندران با بیان اینکه بدون حضور بانک‌ها تحول و توسعه در مازندران ممکن نیست، گفت: بانک ها سازمان اصلی تحول در مازندران و مشوق خوبی برای بخش خصوصی هستند و پس اعتماد بین بخش خصوصی و بانک ها تقویت شود. سید محمود حسینی‌پور، در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان با عنوان اینکه […]

حرف آنلاین: استاندار مازندران با بیان اینکه بدون حضور بانک‌ها تحول و توسعه در مازندران ممکن نیست، گفت: بانک ها سازمان اصلی تحول در مازندران و مشوق خوبی برای بخش خصوصی هستند و پس اعتماد بین بخش خصوصی و بانک ها تقویت شود.

سید محمود حسینی‌پور، در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان با عنوان اینکه یکی از مسائل اساسی در استان فاصله ی زیاد بین قیمت تولید و مصرف در بسیاری از محصولات است، خاطرنشان کرد: موضوع قیمت ها برای گردشگران یک دغدغه است و اگر می خواهیم قیمت ها را کاهش بدهیم و مازندران را بعنوان مقصد اصلی گردشگری معرفی کنیم، باید بازار را کنترل و حسب فرمان مقام معظم رهبری برای تولید بعنوان یکی از مسائل اساسی کشور سیاست های تشویقی بگذاریم تا حمایت لازم از تولید صورت گیرد.

وی گفت: باید با سیاست گذاری مناسب بتوانیم شرایطی را فراهم‌ کنیم که تولید کننده بتواند محصول با قیمت مناسب در بازار عرضه کند.

نماینده عالی دولت در استان، اظهار کرد : بدون حضور بانک ها تحول و توسعه در مازندران ممکن نیست. بانک ها سازمان اصلی تحول در استان مازندران و مشوق خوبی برای بخش خصوصی هستند و باید اعتماد بین بخش خصوصی و بانک ها تقویت شود.

حسینی پور، تصریح کرد :استان مازندران پتانسیل و ظرفیت بالقوه فراوانی دارد که با برنامه ریزی می توانیم در تولید ثروت کشور اثرگذار باشیم که در این راستا بانک ها موثر هستند و با همکاری و همدلی بانک ها، بخش خصوصی و مجموعه مدیریتی استان این اتفاق مهم خواهد افتاد.

وی یادآور شد : شاخص های ارتقای توسعه اقتصادی در استان باید مشخص شود. زیرساخت های استان همچون آب و برق و راه باید ساماندهی شود و همچنین باید از تراکنش های بانکی گردشگرانی که به مازندران سفر می کنند در جهت توسعه زیرساخت های استان بهره گیری شود.

استاندار با اشاره به این که نباید اجازه بدهیم این تراکنش ها به استان های دیگر برود و نقدینگی از استان مازندران فرار کند، گفت: از بانک ها توقع داریم نسبت به این موارد مطالبه گر باشند و ورود کنند چرا که بانک ها ستون فقرات توسعه استان هستند و می بایست نوآوری داشته باشند و تعاملات شان با بخش خصوصی را گسترش بدهند.

سید محمود حسینی‌پور با تاکید بر اینکه تعامل و همکاری می بایست در دستور کار بانک ها جهت اعتماد سازی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان قرار گیرد، افزود : استفاده از روش های لازم برای شناخت افرادی که در بخش خصوصی فعالیت دارند بواسطه تراکنش هایی که صورت می گیرد برعهده بانک هاست.

حسینی پور با بیان این که تعاملات مازندران با کشورهای همسایه و منطقه به عنوان راهبردی اقتصادی در ستور کار قرار دارد، افزود: تعامل فعال با کشورهای اکو در بخش های مختلف یکی از برنامه هایی است که دنبال می کنیم و از اجلاس وزرای گردشگری کشورهای اکو در مازندران باید استفاده لازم را ببریم .

وی گفت: یکی از مباحثی که در کارگروه های استانی در حال بررسی است توسعه اقتصادی و گردشگری به کمک کشورهای اکو است تا با استفاده از این بستر همه ظرفیت های استان را در حوزه تجاری فعال کنیم.

استاندار اظهار داشت: سرمایه گذاران زیادی طی ماه های اخیر به ما مراجعه کردند و لازم است بانک ها برای فعالیت این سرمایه گذاران در استان آمادگی کامل داشته باشند.