سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران تاکید کرد؛

لزوم ایجاد فرصت‌های شغلی برای بهبودیافتگان از دام اعتیاد

حرف آنلاین: سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران با بیان اینکه نبود شغل یکی از مهم‌ترین مشکلات بهبودیافتگان بیماری اعتیاد است، بر ایجاد فرصت‌های شغلی برای پیشگیری از بازگشت به چرخه اعتیاد تاکید کرد. محمد حسین زاده طی گفت‌وگویی با بیان اینکه اعتیاد یک بیماری جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است، اظهار کرد: […]

حرف آنلاین: سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران با بیان اینکه نبود شغل یکی از مهم‌ترین مشکلات بهبودیافتگان بیماری اعتیاد است، بر ایجاد فرصت‌های شغلی برای پیشگیری از بازگشت به چرخه اعتیاد تاکید کرد.

محمد حسین زاده طی گفت‌وگویی با بیان اینکه اعتیاد یک بیماری جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است، اظهار کرد: اعتیاد به مواد مخدر، یکی از چهار بحران جهانی است و تأثیر آن در ظهور سایر آسیب‌های اجتماعی نمود عینی دارد.

وی افزود: عود اعتیاد تأثیرات زیادی بر فرد، جامعه و خانواده دارد، چرا که فرد معتاد در محیط خانواده اقدام به مصرف کرده و آن را اولویت کار خود قرار میدهد، اصولا در اوایل دوران مصرف شاهد زیاده‌روی یا سومصرف هستیم که این عواقب بسیار شدید مادی و معنوی برای خود فرد و سایرین ایجاد می‌کند.

حسین زاده تصریح کرد: فردی که بعد از ترک دوباره به سوی مواد برمی گردد احساس گناه، ناامیدی، خجالت و عصبانیت گریبان گیر او می‌شود، عوامل مختلفی از بازگشت افراد بهبودیافته به اعتیاد جلوگیری می‌کند.

سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران نبود شغل را یکی از مهم ترین مشکلات بهبودیافتگان بیماری اعتیاد دانست و تاکید کرد: این مهم عامل مهمی در بازگشت بیماری اعتیاد به شمار می‌آید.

این مسئول با اشاره به راهکاری برای نجات معتادان، اضافه کرد: اگر بتوان برای معتادین رها یافته از اعتیاد با توجه به مهارت های شغلی آن‌ها، کار و شغل ایجاد کرد نه تنها از عود مجدد آنان پیشگیری می‌شود بلکه زمینه توانمندسازی و بازگشت وی به کانون خانواده و جامعه نیز فراهم می شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که داشتن شغل و مهارت‌های شغلی نقش مؤثری در پیش‌بینی ماندگاری درمان بهبودیافتگان از اعتیاد دارد، از این رو با توجه به نقش مهم اشتغال‌زایی در جلوگیری از بازگشت مجدد به مصرف مواد، بر ضرورت ایجاد فرصت‌های شغلی برای پیشگیری از بازگشت به چرخه اعتیاد تاکید می‌شود.