قاسمعلی مایلی مدیرعامل شرکت گاز مازندران شد

قاسمعلی مایلی پس از طی دوره سرپرستی، با صدور حکم به عنوان مدیرعامل شرکت گاز مازندران منصوب شد.

به گزارش حرف آنلاین، قاسمعلی مایلی در آذرماه سال 1400 به عنوان سرپرست شرکت گاز مازندران منصوب شده بود.

مایلی پس از طی دوره سرپرستی با حکم مجید چگینی، بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌ مدیره شرکت گاز استان مازندران شد.

مازندران یکی از استان ها بهره مند از گازرسانی در کشور به شمار می رود و در حال حاضر گازرسانی به شهرهای کوهستانی استان در دست انجام است.