فعالیت ۷۵۲ نشاکار برنج در محمودآباد/ کشت مکانیزه ۱۴ هزار هکتار

رئیس جهاد کشاورزی محمودآباد گفت : ۷۵۲ ماشین نشاکار، اراضی شالیزاری این شهرستان را تحت پوشش قرار می دهند.

محمد هادی‌زاده در گفت و گو با حرف آنلاین اظهار کرد: این مدیریت در بخش مکانیزاسیون کشاورزی توانسته است در سال زراعی جدید تعداد ۳۸ دستگاه نشاکار ۴ ردیفه و ۴۴ دستگاه نشاکار ۶ ردیفه به ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی اضافه کند که با اختصاص این ۸۲ دستگاه، تعداد ۷۵۲ دستگاه ماشین نشاکار اراضی شالیزاری این شهرستان را تحت پوشش قرار می دهند.

وی با بیان اینکه تلاش برای دستیابی به توسعه در گرو توجه به کشاورزی و دستیابی به خودکفایی کشاورزی مستلزم توجه به نکاتی از جمله مکانیزاسیون کشاورزی است، افزود : افزایش درآمد، کاهش هزینه تولید و کارگری، کاهش مصرف بذر و افزایش راندمان تولید از مهمترین اهداف کشت مکانیزه برنج است.

هادی‌زاده با اشاره به اینکه محمودآباد در سال زراعی جاری ۸۰ درصد از اراضی شالیزاری این شهرستان معادل ۱۴ هزار هکتار از ۱۷ هزار و ۵۴۵ هکتار به صورت مکانیزه کشت می‌شوند، خاطرنشان کرد : تعداد ۳ واحد بانک نشاء برنج و در بخش مکانیزاسیون کشاورزی این شهرستان نیز درحال فعالیت می باشند

این مقام مسئول به کشاورزان توصیه کرد پرداخت دستمزد به کارگران و سایر هزینه های کشت با توجه به شرایط موجود کشور به صورت الکترونیک انجام شود.