فضای نمایشگاه بین المللی قائمشهر استانداردسازی شود

حرف آنلاین: رئیس خانه صمت مازندران برلزوم استانداردسازی و بهسازی فضای نمایشگاه بین المللی در قائمشهر تاکید کرد. سید مجتبی رضوی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی نمایشگاه بین المللی با اشاره به فعالیت نمایشگاه بینی المللی در قائمشهر بر لزوم بهسازی و بازسازی فضای نمایشگاه تاکید کرد و گفت: نمایشگاه باید به سطح بین المللی برسد. وی همچنین با اشاره به فعالیت فضای […]

حرف آنلاین: رئیس خانه صمت مازندران برلزوم استانداردسازی و بهسازی فضای نمایشگاه بین المللی در قائمشهر تاکید کرد.

سید مجتبی رضوی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی نمایشگاه بین المللی با اشاره به فعالیت نمایشگاه بینی المللی در قائمشهر بر لزوم بهسازی و بازسازی فضای نمایشگاه تاکید کرد و گفت: نمایشگاه باید به سطح بین المللی برسد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت فضای نمایشگاهی در نیاوران نیز اظهار داشت: فضای فیزیک نمایشگاه ساری نیز متناسب نیست و باید نسبت به توسعه و تجهیز آن اقدام شود.

وی با اظهار اینکه امکانات موجود در فضای نمایشگاه ساری نیز ابتدایی و اولیه است، تصریح کرد: باید موضوع مربوط به نمایشگاه‌ها در استان حل شود و صنعت و معدن باید در این زمینه پیشگام شود.
رضوی یادآور شد: باید فضای نمایشگاه بین المللی تجهیز و تقویت شود و انجمن‌های تخصصی صنعت و معدن نسبت به برپایی نمایشگاه‌ها طی سال در آن فضا اقدام خواهند کرد./مهر