فراخوان طراحی بقعه علامه حسن‌زاده آملی

حرف آنلاین: فرماندار شهرستان آمل از مسابقه فراخوان طراحی بقعه علامه حسن‌زاده آملی طراحی بقعه علامه حسن‌زاده آملی خبر داد. سید عباس حسینی از تشکیل ستاد توسعه ایرا زادگاه و مزار علامه حسن زاده آملی در بخش لاریجان این شهرستان خبرداد و گفت: فراخوان مسابقه «طراحی بیت الرحمه، بقعه علامه ذوالفنون  تدوین و اعلام شده است. او […]

حرف آنلاین: فرماندار شهرستان آمل از مسابقه فراخوان طراحی بقعه علامه حسن‌زاده آملی طراحی بقعه علامه حسن‌زاده آملی خبر داد.

سید عباس حسینی از تشکیل ستاد توسعه ایرا زادگاه و مزار علامه حسن زاده آملی در بخش لاریجان این شهرستان خبرداد و گفت: فراخوان مسابقه «طراحی بیت الرحمه، بقعه علامه ذوالفنون  تدوین و اعلام شده است.

او می‌گوید:مسابقه طراحی بیت الرحمه، بقعه علامه ذوالفنون حسن حسن زاده آملی (رضوان الله علیه) با رویکرد و مفاهیم معماری ایرانی اسلامی، عرفانی، بر اساس و شرایط مقررات ملی ساختمان، مرکز تحقیقات مسکن و آیین نامه جامع مسابقات معماری و شهر سازی وزارت راه و شهر سازی برگزار می‌شود.

به گفته حسینی بر اساس فراخوان طراحی، بقعه در زمین موجود طبق فایل نقشه برداری شده بصورت مساحی و توپوگرافی موجود، طبق برنامه فیزیکی تهیه شده از سوی کارفرما، جهت دستیابی به اهداف جامع علمی، پژوهشی، فرهنگی، همراه با در نظر گرفتن مضامین و مفاهیم معماری ایرانی اسلامی، اعداد مقدس، عرفانی، همچنین ملاحظات اقلیمی سازگار با بافت منطقه، جهت تشرف علما حوزوی، اندیشمندان دانشگاهی، ارادتمندان داخلی و خارجی را فراهم می‌آورد.

او می‌گوید: جوایز در نظر گرفته شده برای این طراحی، رتبه نخست ۳۰ میلیون تومان، رتبه دوم ۲۰ میلیون تومان و رتبه سوم ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

به گفته فرماندار شهرستان آمل ۳۰ اردیبهشت ماه مهلت پایانی فراخوان خواهد بود و جلسه بخش داوری در اول خردادماه امسال، واقع در روستای ایرا برگزار و نیز اعطای جوایز در ۲۷ تیرماه مصادف با عید سعید غدیر خم ساعت ۱۰ صبح در همان روستا برگزار می‌شود./صداوسیما