عملیات غافلگیرانه علیه قاچاقچیان چوب در عباس آباد/همسر آقای خلافکار مظنون اصلی!

پول مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران گفت: در اواخر هفته گذشته با همکاری گروه ضربت ویژه، به محل اختفای قاچاقچیان چوب در عباس آباد سرکشی شد که این کارگاه متعلق به قاچاقچی بزرگ این منطقه است.

مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران گفت: در اواخر هفته گذشته با همکاری گروه ضربت ویژه، به محل اختفای قاچاقچیان چوب در عباس آباد سرکشی شد که این کارگاه متعلق به همسر قاچاقچی بزرگ این منطقه است.

به گزارش حرف، مهرداد خزایی گفت: با پیگیری های به عمل آمده از طریق رییس سازمان منابع طبیعی کشور، گروه ویژه ضربت با همکاری نیروهای منابع طبیعی و نیروهای امنیتی و انتظامی اواخر هفته گذشته به همه مکان های اختفاء و حمل چوب آلات در شهرستان عباس آباد سرکشی کرد که در این ارتباط پنج نفر از قاچاقچیان شناسایی و از آنها ۹ مترمکعب چوب آلات قاچاق کشف و پرونده قضایی برای آنان تشکیل شد.

وی اظهارداشت: کارگاه چوب بری برخی از این افراد که همسر «م. ر» از قاچاقچیان بزرگ و متخلف منطقه بوده مورد بررسی قرار گرفته که دارای بیش از ۴۴ پرونده قضایی و سوابق تیراندازی و قمه کشی در ۲ راهی خرماچال ماشل آباد نیز بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران یادآور شد: بر اساس آمار موجود در سال گذشته ۴۵۰ نفر افراد سودجو در این بخش دستگیر شدند، که ۱۸۵ خودرو توقیفی در حوزه منابع طبیعی غرب مازندران بود.