صدور مجوز معادن در ایستگاه توقف

معدن کاری مواد لازم برای حیات و پیشرفت بشر را فراهم می‌کند و از طرفی با افزایش آلودگی‌ها امکان حیات و استفاده از محیط‌زیست سالم را از بشر سلب می‌کند. در بسیاری از کشورها، تأثیرات محیط زیستی عملیات معدن کاری موردبررسی قرارگرفته و درنهایت استانداردهایی در این زمینه برای فعالیت‌های معدنی و حدود آلودگی‌های مختلف […]

معدن کاری مواد لازم برای حیات و پیشرفت بشر را فراهم می‌کند و از طرفی با افزایش آلودگی‌ها امکان حیات و استفاده از محیط‌زیست سالم را از بشر سلب می‌کند.

در بسیاری از کشورها، تأثیرات محیط زیستی عملیات معدن کاری موردبررسی قرارگرفته و درنهایت استانداردهایی در این زمینه برای فعالیت‌های معدنی و حدود آلودگی‌های مختلف حاصل در این صنعت در نظر گرفته‌شده است.

ایران یک کشور درحال‌توسعه است و برای پیشرفت خود ناچار به توسعه معادن است برای توسعه پایدار صنعت معدن کشور لازم است تا جنبه‌های محیط زیستی صنایع معادن مورد شناسایی قرار گیرد.

فعالیت‌های معدنی به دلیل بهره‌برداری از محیط طبیعی یا ایجاد آلودگی ناشی از استخراج و اکتشافات در برخی مناطق مجاز نیست به‌ویژه در نقاطی که گونه‌های ویژه‌ای از گیاهان یا جانوران وجود داشته باشد.

باوجودآنکه فعالیت معادن در محدوده‌های امن داخل مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات‌وحش ممنوع و در خارج از منطقه امن و پناهگاه‌های حیات‌وحش، همچنین در حاشیه مناطق حفاظت‌شده قانونی است، اعتراض‌های بومی بیشتر به دلیل از بین رفتن چمشه‌ها یا سفره‌های آب زیرزمینی به‌واسطه فعالیت ناپایدار معادن است.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی معادن، صدور مجوز جدید اکتشاف و بهره‌برداری معادن طبقه یک و دو در پنج استان گیلان، مازندران، گلستان، تهران و البرز به علت حساسیت‌های محیط زیستی این استان‌ها، میزان تخریب محیط‌زیست و آلودگی ناشی از این فعالیت‌ها متوقف‌شده است.

حمید ظهرابی در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اشاره به اصلاح قانون معادن در سال ۱۳۹۱ گفت: گرچه این اقدام منجر به کاهش اختیارات سازمان حفاظت محیط‌زیست برای اعمال ضوابط و مقررات محیط زیستی در فعالیت‌های معدنی شد اما به علت همکاری و تعامل سازنده میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصمیم‌های درست اتخاذشده در شورای عالی معادن، اقدام‌های مثبتی در این حوزه شکل‌گرفته است.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی معادن، صدور مجوز جدید اکتشاف و بهره‌برداری معادن طبقه یک و دو در پنج استان گیلان، مازندران، گلستان، تهران و البرز به علت حساسیت‌های محیط زیستی این استان‌ها، میزان تخریب محیط‌زیست و آلودگی ناشی از این فعالیت‌ها متوقف‌شده است.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و مصوبه شورای عالی معادن در خصوص فعالیت‌های معدنی داخل مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: تمدید مجوز این نوع فعالیت‌ها منوط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست شد.

ظهرابی افزود: اهمیت این موضوع به آن دلیل است که در اصلاح قانون معادن تصویب‌شده بود که مجوز محیط‌زیست تنها یک‌بار صادر خواهد شد اما با مصوبه کنونی که با همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت، تمدید فعالیت‌های معدنی در مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست مستثنی و مقرر شد نه‌تنها ملاحظات محیط زیستی رعایت شود بلکه استعلام از محیط‌زیست نیز صورت گیرد.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه گفت: یکی دیگر از بحث‌های چالشی یکی، دو سال اخیر در حوزه معدن، مصوبه انجام مطالعات در شش پهنه منطقه حفاظت‌شده بهرام گور بود که در تعامل صورت گرفته توافق شد به‌رغم مصوبه قبلی و با توجه به حساسیت‌های زیستگاهی منطقه، انجام مطالعات تنها در سه پهنه صورت پذیرد.

وی با اشاره به تبصره ۵ ماده ۲۴ قانون معادن اظهار کرد: بر اساس این تبصره، اگر سازمان‌های منابع طبیعی یا محیط‌زیست با فعالیت معدنی مخالفت می‌کردند، کارگروهی در استان برای اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت معدن موردنظر تشکیل می‌شد و تصمیم آن لازم‌الاجرا بود اما با بخشنامه کنونی، فعالیت معادنی با این شرایط منوط به استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: قطعاً وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به سیاست‌های کنونی مبنی برافزایش همکاری و تعامل با سازمان حفاظت محیط‌زیست و رعایت ملاحظات محیط زیستی در فعالیت معادن در مواردی ازاین‌دست نظر سازمان‌های منابع طبیعی و حفاظت محیط‌زیست را نیز اخذ خواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست،ظهرابی در پایان گفت: محیط‌زیست نیز متعهد می‌شود در تعیین استانداردها و نظارت کافی به‌منظور بهره‌برداری پایدار از معادن و منابع معدنی کشور همراه با حفظ محیط‌زیست، همکاری لازم را با وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه‌های معدنی داشته باشد.