شهرک میارکلا، محروم از امکانات اولیه زندگی

حرف‌آنلاین: ساکنان #مسکن_مهر میارکلا در #ساری از حداقل‌های یک منطقه مسکونی برخودار نیستند و در این گزارش از مشکلات خود می‌گویند.

حرف‌آنلاین: ساکنان #مسکن_مهر میارکلا در #ساری از حداقل‌های یک منطقه مسکونی برخودار نیستند و در این گزارش از مشکلات خود می‌گویند.