شناسایی منابع جدید و تلاش برای جلوگیری از فرار مالیاتی

اجلاس مناطق مالیاتی 1و2و3 استان مازندران مشتمل برمناطق غرب ،مرکز وشرق استان با هدف کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد ادارات حسابرسی مالیاتی با مضمون اقدامات لازم به منظور وصول معوقات وصول واجراء-قرارهای بلاتکلیف مربوط به 100پرونده مدیرکل ومعاونین وروسای امور مالیاتی- 2000پرونده عملکرد و 200پرونده ارزش افزوده سال94-نحوه رسیدگی و قطعیت 2000 پرونده عملکرد و […]

اجلاس مناطق مالیاتی 1و2و3 استان مازندران مشتمل برمناطق غرب ،مرکز وشرق استان با هدف کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد ادارات حسابرسی مالیاتی با مضمون اقدامات لازم به منظور وصول معوقات وصول واجراء-قرارهای بلاتکلیف مربوط به 100پرونده مدیرکل ومعاونین وروسای امور مالیاتی- 2000پرونده عملکرد و 200پرونده ارزش افزوده سال94-نحوه رسیدگی و قطعیت 2000 پرونده عملکرد و 200 پرونده ارزش افزوده سال95 -درخصوص معوقات مربوط به کارت بازرگانی وشرکت های صوری-اقدامات لازم در خصوص اسناد دریافتنی(چک وسفته)-تراکنش های بانکی-آخرین وضعیت طرح جامع مالیاتی در ادارات در شهرهای کلاردشت ،شیرگاه و بهشهر برگزار شد.علی اکبر حمزه ای مدیر کل امور مالیاتی استان مازندران در این جلسه پس از استماع گزارشات عملکرد روسای ادارات بر تعامل با مودیان در چارچوب قانون و تکریم ارباب رجوع- ابلاغ بموقع اوراق مالیاتی اعم از تشخیص،مطالبه و قطعی- حفظ هوشیاری لازم و احاطه کافی بر امور مربوطه  پیگیری معوقات و اسناد دریافتنی وقطعیت پرونده های مهم و همچنین شناسائی منابع جدید و تلاش مضاعف بر جلوگیری از فرار مالیاتی تاکید کرد. مدیر کل امور مالیاتی استان ضمن تاکید بر تعامل ادارات با مودیان برشفاف سازی و اعتماد و تلاش برای رفع مشکلات در حد امکان و در چارچوب قانون را سیاست کاری اداره کل امور مالیاتی در این استان دانست. وی همچنین انجام بموقع تکالیف قانونی و پرداخت بموقع مالیات نیز اشاره کرد. مدیر کل مور مالیاتی تعامل در چارچوب قانون،دقت و سرعت در دادرسی مالیاتی رااز عوامل تعیین کننده درجلوگیری از اطاله دادرسی دانست و گفت اطلاعات بروز و استناد به مدارک مستدل از عوامل تعیین کننده است.