سه نشانه دین‌داری که موجب فرزندآوری می‌شود!

دکتر ابراهیم اندرخورا روانشناس و مشاور خانواده در ساری، فرزند را ثمره عشق در زندگی می داند. توضیحات وی را درباره نشانه های دین داری که موجب فرزندآوری می شود را ببینید و بشنوید.