طی حکمی از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران؛

سرپرست‌های ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی گلوگاه و میاندورود منصوب شدند

حرف آنلاین: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نخستین احکام مدیریتی دوران مدیرکلی‌اش را با تعیین ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌های گلوگاه و میاندورود صادر کرد.

حسین جوادی که پنجشنبه هفته گذشته -۲۲ اردیبهشت- پست مدیرکلی فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران را تحویل گرفت، در نخستین تصمیم مدیریتی
دو سرپرست برای ادارات شهرستانی تابعه این اداره کل معرفی کرد.

جوادی با صدور احکامی جداگانه مجتبی ذاکری و علی رحیمی را به ترتیب به عنوان سرپرست‌ ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی گلوگاه و میاندورود منصوب کرد.

علی رحیمی که به عنوان سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میاندورود منصوب شد پیش‌ از این رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گلوگاه بود. ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میاندورود تا پیش از انتصاب رحیمی بر عهده
هوشنگ احمدی بود که به تازگی با پایان دوره خدمت بازنشست شد.

مجتبی ذاکری نیز که در گلوگاه به جای علی رحیمی مدیریت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان را بر عهده گرفت پیش از این کارشناس واحد توسعه و مدیریت منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بود.